Vad är steampunk och cyberpunk?

Som du kanske såg eller läste på första startsidan hos oss på streampunkfestival.se så stod det lite om att steampunk och cyberpunk ofta jämförs med varandra och att många även tror att det är samma sak. I grund och botten är det att deras litterära ursprung påminner om varandra, men de är absolut inte samma sak. Steampunk är en subgenre till science fiction och science fantasy, vilket i princip är samma sak. Dock står ångtekniken i centrum när det kommer till subgenren steampunk. Den utspelar sig ofta i en nutid som ses på ett alternativt och nytänkande sätt, eller så utspelar den sig i framtiden vilket är förståeligt med tanke på att det är en subgenre till science fiction och det är en genre om framtiden. Men vad är då cyberpunk? Jo, det är också en genre inom science fiction men istället för att ha fokus på ångmaskiner som steampunk har, så har den mer fokus på datorer eller informationsteknik. Cyberpunk namnet är en sammansättning av så kallat teleskopord, det vill säga cybernetik och punk. Cyberpunk kan även lägga extra fokus på degenerering av samhället. Cyberpunkens historia handlar i grund och botten om konflikten mellan hackare, artificiell intelligens och megabolag som finns inom en snar framtid på våran planet jorden. De som jobbar med cyberpunk kallar sig själva för cyberpunk-författare, och de tenderar ibland till att använda sig av inslag från den hårdkokta genren av deckare, men även av film noir, den japanska anime och postmodern prosa. Det är en redig kombination.

 

Vad är transhumanism?

Begreppet transhumanism användes för första gången år 1957. Men dock etablerades begreppet under 1980-talet då den fick nutidens betydelse. Man vad betyder begreppet egentligen då? Jo, ordet transhumanism innebär den intellektuella och kulturella rörelsen som samarbetar tillsammans med att sätta den teknikutvecklingen vi dagligen upplever, att sätta det i ett historiskt sammanhang. De människor som väljer att vara trans-humanister har under hela begreppets historia, alltså sedan 1980-talet, försökt att övervinna den sårbarhet som uppstår med teknik. De transhumansiterna har rört sig om elden för att bli varmare, de har haft glasögon för att se bättre, om brev samt telegraf och email för att göra avstånden kortare. De är absolut inga hatare av tekniken, de vill egentligen bara i grund och botten att allt som vi människor arbetar med nu, som exempelvis post, ska tekniken i framtiden kunna sköta. Tekniken ska alltså ta över de jobb som vi själva förut har behövt utföra. Transhumanister lägger alltid i fokus att allt handlar om artificiell intelligens, och hur vi människor ska kunna leva ett länge och friskare liv. De ser på saker och ting från dem perspektiven, och därav vill de att tekniken ska ta över vissa jobb så inte människor sliter ut sig när det finns maskiner som kan göra jobbet. Dock vill de ta fast den uråldriga viljan att transcendera vår kapacitet vi har medfött. De tycker att tekniken är människans muskler.